Zarząd

Prezesem zarządu od lipca 2019 roku jest pani Gertruda Korkosz. Zarząd działa jednoosobowo.

Funkcja prezesa zarządu sprawowana jest społecznie.

 

 

KALENDARIUM:

Prezesem zarządu w latach 2016 – 2019 była Gabriela Korkosz

Prezesem zarządu w latach 2016 – 2018 była Halina Moteka

Prezesem zarządu w latach 2013 – 2016 był Piotr Rogalski