Rada Fundatorów

Rada Fun­datorów jest orga­nem o upraw­nie­niach nadzorczych, a jej skład wcho­dzą Fun­da­torzy.

Mandat członka Rady Fundatorów jest dożywotni. Członkostwo w Radzie Fundatorów zostaje zawieszone w przypadku oddelegowania Fundatora do zarządu Fundacji.

Przewodniczącym Rady Fundatorów jest Robert Moteka.