Kalendarium

21 marca  2013 r.
Akt Notarialny powołujący Fundację im. Bernardo Morando podpisany przez Fundatorów: Roberta Motekę i Piotra Rogalskiego

4 kwietnia 2013 r.
Umowa o najmie lokalu w Zamościu, przy ul. Grodzkiej 12, na siedzibę Fundacji

3 czerwca 2013 r.
Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie o wpisaniu Fundacji im. Bernardo Morando do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Przedsiębiorców

5 czerwca 2013 r.
Uchwała Rady Fundatorów o przejęciu – na podstawie umowy darowizny – domeny, oprogramowania i treści (zdjęć i tekstów) serwisu internetowego roztocze.net. Siedziba Fundacji staje się również redakcją i biurem reklamy Zamojskiego Dziennika Internetowego ROZTOCZE.NET

5 czerwca 2013 r.
Uchwała Rady Fundatorów o kontynuacji przez Fundację organizacji wyborów Zamojskiej Osobowości Roku MORANDO. Siedziba Fundacji staje się również biurem organizacyjnym tych wyborów

13 czerwca 2013 r.
Potwierdzenie nadania numeru NIP i wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacji REGON Fundacji im. Bernardo Morando

2 lipca 2013 r.
Powołanie Akademii Suchej Zabudowy, we współpracy z firmą szkoleniową MENOS i Polskim Stowarzyszeniem Gipsu. Siedziba Fundacji staje się również biurem organizującym szkolenia

13 sierpnia 2013 r.
Otrzymanie przez Fundację numeru ISBN.

13 października 2014 r.
Zarejestrowano i wpisano do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy, tytuł prasowy „ROZTOCZE.NET EXTRA”

31 marca 2016 r.
Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego zgłoszona do rejestru dzienników i czasopism

4 lipca 2016 r.
Powołaniu inicjatywy Zamojskie Centrum Coworkingu (ZCC)

1 lutego 2017 r.
Utworzony został Lookalny Informator Edukacyjny

1 lipca 2018 r.
Umowa o najmie lokalu w Zamościu, przy ul. św. Piątka 44 lok. 3, na siedzibę Fundacji