Wsparcie instytucji i osób

Fundacja nieodpłatnie utrzymuje na swoich serwerach strony www:

  • Młodzieżowego Domu Kultury: mdk.zam.pl
  • Zamojskich Amazonek: www.amazonki.org
  • Towarzystwa Leśmianowskiego: filmolesmianie.pl

Fundacja nieodpłatnie promuje wydarzenia, działania oraz inicjatywy m.in. mające pozytywny wpływ na społeczność lokalną, wspierające osoby niepełnosprawne, dążące do likwidacji barier, promujące Zamość i roztocze w Polsce i na świecie wykorzystując głównie roztocze.net. Działania te są podejmowane dzięki pracy altruistów współpracujących z Fundacją.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie, chcesz wesprzeć działania Fundacji – zgłoś się do nas.