Wydawnictwo Morando

Fundacja im. Bernardo Morando prowadzi działalność wydawniczą pod marką WYDAWNICTWO MORANDO.

Wspieramy małe projekty i zajmujemy się większymi.

Obecnie pracujemy nad wydaniem nowej publikacji, szczegóły wkrótce.

Fundacja zajmowała się miedzy innymi przygotowaniem do wydania albumu rocznicowego (30 lat istnienia) podsumowującego działalność Stowarzyszenia Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza w Zamościu (www.kosz.zam.pl). Gromadziła też zdjęcia i poszukiwała autorów zdjęć rejestrujących wydarzenia w trakcie: Międzynarodowych Festiwali Wokalistów Jazzowych, Jazzu na Kresach, Free Cooperation.

logo_kosz