Zamojskie Centrum Innowacji

Zamojskie Centrum Innowacji działa od 2013 roku. To projekt wsparcia lokalnej przedsiębiorczości realizowany przez Fundację im. Bernardo Morando.

Zamojskie Centrum Innowacji uruchomiło PREINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Pierwsza tura naboru wniosków do preinkubacji odbyła się w kwietniu 2014 roku. Informacje o rozpoczęciu kolejnych naboru systematycznie będą pojawić się w zamojskich mediach.

Oferta preinkubacji skierowana jest do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów tych szkół, studentów i absolwentów uczelni, bezrobotnych lub każdego, kto ma pomysł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Pracownicy Zamojskiego Centrum Innowacji koncentrują się na „prowadzeniu interesów”. ZCI nie pobiera prowizji, nie ma żadnych ukrytych płatności, itp. Fundacja pobiera miesięcznie jedynie zryczałtowaną opłatę w wysokości 50 zł za pakiet usług, którymi objęty jest preinkubowany: obsługa księgowa, bankowa, prawna, wsparcie analityczne, badawcze, marketingowe i szkoleniowe, dostęp na serwerów, sprzętu biurowego.

Zamojskie Centrum Innowacji współpracuje z ekspertami z Warszawy, Lublina i Zamościa. To praktycy życia gospodarczego, którzy oceniają zgłoszone do preinkubowania pomysły biznesowe. Uczestniczą również społecznie w prowadzonych w ZCI szkoleniach i warsztatach.

Wsparciem dla działań ZCI jest Centrum Badań i Analiz Społecznych (CBiAS) zajmujące się – od września 2013 roku – analizami treści i analizami danych zastanych (Desk Research). W najbliższym czasie zostanie uruchomiony, we współpracy ze środowiskiem naukowym, program cyklicznych badań społecznych kończący się rok rocznie publikacją pt.: „Zamojski raport społeczny”.