Oferta usług

– Analiza potrzeb IT w firmach
– Projektowanie aplikacji i doradztwo IT
– Wdrożenia systemu OpenERP w zakresie CRM, MRP
– Zarządzanie projektami zgodnie ze standardami  IPMA
– Badania i analizy gospodarcze i społeczne
– Doradztwo w zakresie marketingu: przedsiębiorstw i  społecznego
– Przygotowanie do druku i druk publikacji