Nominowani MORANDO

Lista nominowanych do tytułu
Zamojska Osobowość Roku MORANDO w latach 2008-2014

Nominowani MORANDO 2008
Małgorzata Czerniak
Zbigniew Gumuliński
Andrzej Kędziora
Wojciech Przegon
Tadeusz Wicherek

Nominowani MORANDO 2009
Małgorzata Czerniak
Tomasz Kossowski
Dorota Nowosad
Stanisław Orłowski
Bogumiła Sawa

Nominowani MORANDO 2010
Jacek Feduszka
Maria Król
ks. Wiesław Mokrzycki
Dorota Nowosad
Tadeusz Wicherek

Nominowani MORANDO 2011
Janusz Kawałko
Maria Król
Teresa Madej
Ewa Szczepańska
Izabela Winiewicz-Cybulska

Nominowani MORANDO 2012
Jolanta Kalinowska-Obst
Zofia Piłat
Ewa Szczepańska
Jerzy Tyburski
Tomasz Winogrodzki

Nominowani MORANDO 2013
Marek Jawor
Barbara Kolbus
Waldemar Leszczyński
Alicja Saturska
Mateusz Szulakiewicz

Nominowani MORANDO 2014
Sławomir Bartnik
Adam Gąsianowski
Łukasz Kot
Zofia Piłat
Marcin Zamoyski

Lista laureatów MORANDO