Laureaci MORANDO


kedziora_morando2008MORANDO 2008 – Andrzej Kędziora

To regionalista, autor publikacji o Zamościu, dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu. Pasjonat historii naszego miasta. Od ponad ćwierć wieku opublikował około trzystu artykułów o charakterze naukowym i popularyzatorskim, współpracował z zamojskimi czasopismami. Autor kilkunastu książek o Zamościu, m.in. „Encyklopedii Miasta Zamościa” (2000) i „Encyklopedii Ludzi Zamościa” (2008), Encyklopedii M. Zamościa (2011) i serwisu zamosciopedia.pl Pomysłodawca i redaktor wydawanego od 2002 r. „Archiwariusza Zamojskiego”. Twórca internetowej „Galerii Archiwalnej”.

orlowski_morando2009MORANDO 2009 – Stanisław Orłowski
Fotografią zajmuje się od lat 50. W latach 60-tych był inicjatorem powołania do życia Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, któremu honorowo prezesuje do dziś, prowadził również społecznie od 1988 do 2012 roku zamojską Galerię Fotografii “Ratusz”. Przez wiele lat był aktywnym działaczem towarzystw krajoznawczo-turystycznych i organizatorem turystyki na Ziemi Zamojskiej.

wicherek_morando2010MORANDO 2010 – Tadeusz Wicherek
Od 1 marca 2007 roku dyrektor Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, w krótkim czasie wzbogacił repertuar oraz podniósł poziom artystyczny Orkiestry. Zmienił spojrzenie wielu Zamościan na muzykę symfoniczną. Z niespożytą energią zmienia oblicze zamojskiej kultury współtworząc Zamojski Festiwal Kultury im. Marka Grechuty oraz Festiwal Kultury Włoskiej. W 2010 roku Orkiestra pod kierunkiem Tadeusza Wicherka koncertowała z powodzeniem z Jonem Lordem w Warszawskiej Sali Kongresowej. Tadeusz Wicherek był nominowany do tytułu MORANDO2008.

krol_morando2011jpgMORANDO 2011 – Maria Król
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Krok za krokiem”, które w ubiegłym roku obchodziło 20-lecie istnienia. W 2010 r. w I Kongresu Kobiet Lubelszczyzny, została wyróżniona tytułem Kobiety Lubelszczyzny. W tym samy roku otrzymała wyróżnienie w XIII Edycji Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, przyznawanej osobom, które „stanowią wzór służby publicznej, kierują się zasadą pracy ponad podziałami, działają w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej”. Również w 2010 roku została laureatem Orderu ECCE HOMO, nadawanym za „niekoniunkturalną i konsekwentną miłość bliźniego, jest to wyróżnienie dla tych, którzy wiążą swe życie z działalnością na rzecz osób potrzebujących pomocy”. W 2010 roku ukazała się książka autorstwa Marii Król pt.: „Mózgowe porażenie dziecięce”.

winogrodzki_morando2012MORANDO 2012 – ks. Tomasz Winogrodzki
Ksiądz i sportowiec, społecznik, autor audycji i tekstów w lokalnych mediach. Założyciel i prezes Diecezjalnego Klubu Sportowego „Gaudium”. Łączy działalność duszpasterską z organizacją i treningiem drużyn piłkarskich dla różnych grup wiekowych. Mali piłkarze od 2011 roku osiągają wymierne sukcesy sportowe na różnych szczeblach rozgrywek ligowych.

Marek Jawor MORANDO2013MORANDO 2013 – Marek Jawor
Przedsiębiorca, wydawca albumów i przewodników o Zamościu i Roztoczu, również dziennikarz i fotografik, regionalista. Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”, w której koordynuje w imieniu kilkudziesięciu przedsiębiorstw promocję miasta i Roztocza. W 2013 roku wydał kolejną, poprawioną edycję albumu „Zamość – miasto idealne”, do którego napisał teksty i wykonał znakomite zdjęcia.
wywiad z Markiem Jaworem TUTAJ

Marcin MORANDO ZamoyskiMORANDO 2014 – Marcin Zamoyski
Przedsiębiorca, były wojewoda zamojski, były przewodniczący Rady Miasta. W latach 2002-2014 prezydent Zamościa. Potomek założyciela miasta.