Kapituła MORANDO

W skład Kapituły MORANDO wchodzą:

prof. dr hab. Waldemar Martyn – rektor PWSZ Zamość,
prof. dr hab. Danuta Borkowska – dziekan WNR UP,
dr inż. Krzysztof Pancerz – rektor WSZiA,
mgr Ewa Lipczyńska – kanclerz WSH-E,
Andrzej Kędziora – laureat MORANDO2008,
Stanisław Orłowski – laureat MORANDO2009,
Tadeusz Wicherek – laureat MORANDO2010,
Maria Król – laureatka MORANDO2011,
ks. Tomasz Winogrodzki – laureat MORANDO2012,
Marek Jawor – laureat MORANDO2013,
Marcin Zamoyski – laureat MORANDO2014,
Piotr Rogalski – prezes zarządu Fundacji im. Bernardo Morando
oraz ewentualnie przedstawiciel Mecenasa Tytułu.

Nad bezstronnością wyboru Zamojskiej Osobowości Roku MORANDO czuwa mecenas z jednej z zamojskich kancelarii prawnych.

 

Obrady Kapituły, 4 stycznia 2014 roku, Corner Pub Zamość

kapitula_morando2013_1m kapitula_morando2013_2m